Phân phát thực phẩm tới người nước ngoài gặp khó khăn

 
 
Sapporo Plaza tổ chức phân phát thực phẩm và đồ dùng hàng ngày tới người nước ngoài đang sinh sống tại Hokkaido gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận tư vấn hỗ trợ đa ngôn ngữ sau buổi phát đồ.
 
Food Bank
 
Dự kiến sau tháng 12 sẽ tiếp tục hỗ trợ thực phẩm.
Lịch hỗ trợ thực phẩm tiếp theo sẽ được thông báo trên trang Facebook của Trung tâm giao lưu quốc tế Sapporo.
Hãy theo dõi thông tin cập nhật mới trên Facebook của chúng tôi!
 
 
 
Chúng tôi có thể hỗ trợ về thực phẩm cho bạn trước ngày phát thực phẩm tiếp theo nếu bạn đang gặp khó khăn. Xin hãy gửi email cho chúng tôi biết.
 
●Các câu hỏi liên quan: Bàn tư vấn người nước ngoài Sapporo
☎ 011-211-3678  hoặc Email: support@plaza-sapporo.or.jp