Phân phát thực phẩm tới người nước ngoài gặp khó khăn

 
Food Bank
 
Việc phân phát thực phẩm lần này đã tạm thời kết thúc.
Chúng tôi sẽ thông báo thông tin chi tiết vào những lần tiếp theo.


Nếu bạn đang gặp khó khăn trong cuộc sống,
hãy trao đổi với chúng tôi thông qua mẫu đăng ký sau đây.
 

●Các câu hỏi liên quan: Bàn tư vấn người nước ngoài Sapporo
                    ☎ 011-211-3678  hoặc Email: support@plaza-sapporo.or.jp
 

 
Sau khi điền các mục cần thiết, hãy nhất nút “Send” để gửi đăng ký của bạn. Bạn sẽ nhận được thư hồi âm ngay sau đó. Nếu không nhận được thư hồi âm, hãy kiểm tra trong hòm mail thư rác và các cài đặt cần thiết trước khi thử lại.
①Tên (Yêu cầu)
②Địa chỉ E-mail (Yêu cầu)
②Địa chỉ E-mail (Yêu cầu)(Re-enter for confirmation)

*Vui lòng nhận lại địa chỉ E-mail để xác nhận. Hãy thêm "plaza-sapporo.or.jp" vào danh sách chấp nhận e-mail tới để nhận thông báo của chúng tôi.

③SĐT
④Quốc tịch
⑤Tư cách lưu trú
⑥Các trường hợp khác

⑤Những người đã chọn “Khác” tại mục vui lòng điền tại đây

⑦Tên trường học

Những người đã chọn “Du học sinh tại mục ⑤ vui lòng điền tên trường bạn đang theo học tại đây

⑨Số người cùng sinh sống trong gia đình

Hãy đếm cả bạn ở trong số này.

⑪Tình trạng hiện tại

Hãy nói rõ tình trạng và khó khăn hiện tại của bạn. Với người thuộc nhóm ④ (có tư cách lưu trú không thuộc nhóm

⑫Các tình trạng khác

⑪Hãy thông báo tình trạng của bạn tại đây nếu bạn chọn “Khác”.

⑬Vui lòng điền mục này nếu có cần hỗ trợ và giải đáp vào ngày nhận đồ

Bạn có thể nhận tư vấn đối với các khó khăn trong cuộc sống. Hãy điền vào khung này nội dung mong muốn.

Send